30

Lektion : Prov i ordklasser och satsdelar

Författare: Per-Johan Alnehill
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: Spec. Ped, Svenska spec.
År: Grundskola år 9
Lektionstyp: Kunskapstest

Beskrivning

Grammatikprov i satsdelar ochg ordklasser för åk 9.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.