86

Lektion : Problemlösning i grupp om godis

Författare: Johanna Hildemark
Datum: 5 augusti 2008
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, Spec. Ped, Matematik spec.
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

En uppgift som är tänkt för de yngre eleverna, men det går även att göra det svårare för de äldre eleverna. Tanken med uppgiften är att jag som lärare läser igenom uppgiften och att sedan eleverna får i små grupper prata om hur de kan göra. Det kan vara bra att använda sig av pengar.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.