SMART BoardSMART Board

SMART Board är en interaktiv skrivtavla. Den är ett pedagogiskt verktyg som kommer att öppna nya möjligheter för ditt arbete. Den kommer att förenkla och effektivisera förberedelserna och genomförandet av dina lektioner. Utöver det kan SMART Board också förbättra inlärningen hos dina elever med hjälp av Notebook (programvaran) och andra digitala lärresurser. Notebook finns självklart också som en app för iPad vilket ökar ditt samarbete med eleverna ytterligare.

SMART Board är kopplad till en dator och en projektor. Det du i vanliga fall ser på din datorskärm visas nu på SMART Board. Du styr din dator från SMART Board, likt en mus, och det du gör på tavlan kan du sedan spara i din dator. När du är klar med din lektion kan du välja på vilket sätt du vill distribuera ditt innehåll, t ex via mail, dropbox, filserver etc.

Bäst av allt är att SMART Board är enkel att använda. Om du kan använda en dator kan du använda en SMART Board interaktiv skrivtavla.

Se en videopresentation av SMART Boardprodukter

Stäng