Personuppgiftshantering enligt GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som Namn och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna identifiera dig som användare för eventuella supportärenden, men också för kommunikation och anpassade inställningar av tjänsten.

Vi har fått dina uppgifter från genom din medlemsregistrering och eventuella valda tillägg till din medlemsprofil. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Dina uppgifter kommer raderas från vår databas i samband med att du får en bekräftelse på din återkallning. I fall du som medlem är inaktiv i mer än 24 månader, kommer dina uppgifter automatiskt att raderas.
Din epostadress kommer att adderas till vår databas för utskick av medlemsbrev. Denna databas ligger separerad från vår användardatabas och kan enkelt avaktiveras genom att klicka längst ner i ett medlemsbrev.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med andra organisationer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info(at)lektion.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.