Länkar

Ett urval av tjänster och länksamlingar som kan vara till hjälp i ditt arbete. Glöm alla krångliga internetadresser - från lektion.se kan du med ett enkelt "klick" komma vidare till alla utmärkta resurser som finns på Internet.

Söker du länkar i ditt ämne? Sök bland medlemslänkarna!

 

A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation arbetar för att barn och ungdomar själva ska välja ett tobaksfritt liv. Vi gör det genom preventionsarbete i skolan och opinionsbildning i samhället - vi utbildar även skolpersonal och föräldrar.

 

Avfall Sverige- sopskolan.se

Avfall Sverige- sopskolan.se

sopskolan.se är Avfall Sveriges utbildning för högstadieelever. Avfall Sverige är branschorganisationen för avfallshantering och representerar via sina medlemmar 99,6 procent av befolkningen. För mer info om avfallshantering, kontakta din kommun.

 

BRIS

BRIS

BRIS - Barnens Rätt I Samhället

 

Brottsrummet.se

Brottsrummet.se

Varför finns det straff? Vem blir kriminell? Var går gränsen för våldtäkt?
Brottsrummet.se är Brottsförebyggande rådets webbplats om brott och straff för elever och lärare. På Brottsrummet.se finns fakta om brott, tester, filmer och interaktiva övningar.

 

DO

DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samt missgynnande av föräldralediga.

 

Drogfritt.nu

Drogfritt.nu

Genom IsayNodrugs kampanjen har över 550 000 elever i grundskalan och på gymnasiet fått föreläsningar om droger och dess konsekvenser. Lättförståelig och rak information med en gnutta humor gör att information når fram. Vi har föreläsningar och utbildningsmaterial.

 

EU-upplysningen

EU-upplysningen

EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU. Ledorden för vår kommunikation är att den ska vara snabb, begriplig och opartisk. Vår webbplats kan vara till hjälp då eleverna ska inhämta fakta kring EU. Där kan också tryckt material beställas kostnadsfritt.

 

Film och Skola

Film och Skola

På Film och Skola finns över 1100 spelfilmer samt snart 700 utbildningsfilmer med handledningar efter skolans ämnen och teman. Filmerna strömmas till olika plattformar. Testa en kostnadsfri månad för utbildningsfilmerna utan att binda upp dig!

 

FilmCentrum

FilmCentrum

FilmCentrum distribuerar kvalitetsfilmer, både spelfilmer, kort- och dokumentärfilmer, till skolor, AV-centraler och bibliotek. På vår hemsida kan man ladda ner filmhandledningar och söka efter ämnesord och tematiska ingångar.

 

FramtidsFrön

FramtidsFrön

FramtidsFrön är en ideell förening med syfte att främja attityder till entreprenörskap i förskolan/ skolan sedan 2002. Vi erbjuder utbildningar i entreprenöriellt förhållningssätt och inspirationsmaterial för att stödja förskolan/ skolan i sitt uppdrag med att bejaka och utveckla barns och elevers inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet, samtidigt som vi hjälper skolan till en nära samverkan med omvärlden.

 

Handikappförbunden

Handikappförbunden

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshindersförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla. Läs mer på www.hso.se

Handikappförbunden har genom projektet DATE tagit fram DATE lärmaterial. Läs mer om DATE lärmaterial på www.DATE-larmaterial.se

 

Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier

En självständig forskningsstiftelse med uppgift att ta fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verka för en offentlig framtidsdebatt. Forskningsrapporter och tidskriften Framtider finns tillgängliga på vår webbplats.

 

Internationella programkontoret

Internationella programkontoret

Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.

 

Konsumentverket

Konsumentverket

Hjälp dina elever att göra smarta val! På Konsumentverkets skolwebb hittar du gratis skolmaterial om privatekonomi, konsumenträtt och shopping. Här kan du inspireras och planera konsumentinriktade lektioner.

 

Kronofogden

Kronofogden

Det här är Kronofogdens undervisningsmaterial som består av olika lektionsupplägg och verklighetsnära fall som eleverna kan arbeta med samt lärarhandledning. Vi bidrar med kunskaper i privatekonomi som är en viktig förutsättning för en bra start på vuxenlivet.

 

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund.

 

Majblomman - Sveriges största barnhjälpsorganisation

Majblomman - Sveriges största barnhjälpsorganisation

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Varje år deltar 100 000 barn i åldern 9 -12 år i insamlingen genom att sälja majblommor. Pengarna går till barn Sverige som har det svårt.

 

miljömål.se

miljömål.se

Arbeta med miljömålen i skolan – på den svenska miljömålsportalen miljömål.se finns tips och exempel på hur pedagoger kan använda sig av miljömålen som verktyg i undervisningen.

 

Minoritet.se

Minoritet.se

Webbplatsen för Sveriges fem nationella minoriteter. Här får du kunskap och information om sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar och romer. I dokumentarkivet hittar du relevant material. Sametinget har ansvar för innehåll och löpande uppdatering av sidan.

 

Multimediabyrån

Multimediabyrån

Multimediabyrån är Myndigheten för skolutvecklings internetplats med IT-inriktning.

 

Musikcentrum

Musikcentrum

Vill du ha ett spännande program för dina elever där intressanta ämnen vävs samman med musik? Musikcentrum är en medlemsförening för fria professionella musiker och våra förmedlingstjänster är gratis. På vår sida hittar du en rad aktuella skolprogram vilka kan laddas ned som pdf.

 

NTA

NTA

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig till förskolan och hela grundskolan.

 

Plan Sverige

Plan Sverige

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Arbetet i världen utgör grunden för vårt pedagogiska material om klimat och rättigheter. Materialet finns på webbplatsen och riktar sig till högstadiet och gymnasiet.

 

Plast- & Kemiföretagen

Plast- & Kemiföretagen

Kemi och kemisk kunskap ligger bakom många innovationer som sedan blir till produkter i vår vardag. Plast används idag inom så gott som samtliga branscher och spelar en allt viktigare roll vid tekniska genombrott. På Plast- & Kemiföretagens webbplats kan du hitta Plastkunskap för grundskolan och annat skolmaterial eller beställa en gratisprenumeration på Allkemi, ett annonsfritt ungdomsmagasin som bygger på artiklar ur Kemivärlden/Kemisk Tidskrift.

 

PRV- Patent- och registreringsverket

PRV- Patent- och registreringsverket

Immaterialrätt handlar om att ge skydd för uppfinning och utveckling. På PRV:s hemsida finns material att använda i skolan som belyser detta på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Du hittar till exempel lärarhandledningar, serietidningar om immaterialrätt, informationsbroschyrer, boktips och en hel del annat.
PRV har även kurser inom immaterialrätt som lärare har stor nytta av i sitt yrkesutövande.

 

Rafiki

Rafiki

Rafiki - Världen i ditt klassrum: Möt barn från hela världen genom tidning, webb och genom att Rafiki hälsar på i din skola med upplevelser från barns vardag runt om i världen. Internationalisering–värdegrund–kommunikation.

 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

RBU företräder familjer som har barn och ungdomar med rörelsehinder. Diagnosgrupperna cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder finns representerade. Lärare och annan skolpersonal är välkomna att höra av sig till oss med frågor om barnens skolsituation.

 

Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU

RFSU har på sin hemsida en särskild avdelning om sexualundervisning, som vänder sig till lärare och andra som arbetar med sex och samlevnad. Där finns lektionsförslag, materialtips, barns och ungas frågor, möjlighet att ladda ner RFSU:s informationsmaterial och mycket mer.

Där kan man också anmäla sig till RFSU:s nyhetsbrev för skolan som kommer 6-8 gånger/år, se under Nyhetsbrev.

RFSU är en partipolitiskt och religiös obunden organisation som arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning.

 

Röda Korsets skolsajt

Röda Korsets skolsajt

Behöver du inspiration? Här hittar du som lärare information och material inom Röda Kors relaterade områden så som mänskliga rättigheter och folkrätt, internationellt engagemang, första hjälpen, hållbar utveckling, flyktingar och migration, naturkatastrofer, hiv och aids, samt vatten. Materialet består av lärarhandledningar, övningar och aktuella filmer. Besök lärarrummet på www.redcross.se/skolan. Vill du kanske ha besök av en informatör från Röda Korset? Gå in på sidan för mer information.

 

Samiskt informationscentrum

Samiskt informationscentrum

Samiskt informationscentrum är en nationell kunskapskälla för dig som söker information om samer, samiska språken och samisk kultur. Vi har informationsmaterial lämpat för skolor som går att beställa gratis. På våra webbplatser www.samer.se och www.sametinget.se finns mer kunskap om samer att hämta.

 

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan erbjuder dig övningar och läromedel anpassade till förskolans och grundskolans läroplaner, faktablad, nyheter och skolskogar.
Vår verksamhet har i över 40 år bedrivits nationellt och regionalt över hela Sverige på skolans villkor och det är ett samverkansprogram mellan skolan och landets skogliga intressenter.

 

Skolverkets hemsida

Skolverkets hemsida

Skolverkets hemsida.

 

Skånemejerier - Kalvin.mu

Skånemejerier - Kalvin.mu

Här hittar du som pedagog information om Kalvins hälsocirkel, om studiebesök och tips och ideer som förhoppningsvis kommer dig till nytta i ditt dagliga arbete med barn.

 

SOS Alarm

SOS Alarm

Kunskap om nödnumret 112 och vad man ska göra i nödsituationer är viktigt för alla barns trygghet. Därför erbjuder SOS Alarm material gratis för förskolebarn, skolbarn och tonåringar. Materialet består av sagor, färdiga lektioner och spel.

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Alla våra insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

 

Svenska förbundet för specialpedagogik

Svenska förbundet för specialpedagogik

Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP) är en obunden ideell organisation och ett forum för alla med intresse för specialpedagogiska frågor. Vi ger ut \"Specialpedagogisk tidskrift – att undervisa\" med 4 nr/år samt erbjuder kurser och konferenser.

 

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Livräddningssällskapet

Barnens Livräddningsskola!
Nu har vi uppdaterat och moderniserat vårt undervisningsmaterial i vattensäkerhet. Enligt skolans läroplan ska eleverna kunna simma och få kännedom om Bad-, Båt- och Isvett. Den kunskapen ska vara okomplicerad och skojig att få. Det är ju lättare att lära nya saker när man har roligt.

 

Svenskt Vatten – Vattenskolan.se

Svenskt Vatten – Vattenskolan.se

Följ grodan Svea! Hon har råkat åka rutschbana ner till kloakerna, via toaletten. Nu har hon fått utslag och blivit jätteblek i hyn. Följ med på hennes upptäcktsfärd efter rent vatten. Och lär dig allt om vattnets väg till dig och ditt hem. Svea guidar dig genom tre olika äventyr:
* i avloppsverket * i vattenverket * i hemmet
När du gjort alla tre äventyren, kan du göra vårt Quiz och bli en diplomerad Vattenhjälte!

 

Sverigekredit

Sverigekredit

Sverigekredit tillhandahåller en jämförelsetjänst av lån och krediter. Där jämför man banker och kreditbolag för att hitta det billigaste lånet, den lägsta månadskostnaden och de bästa lånevillkoren. Sverigekredit håller dig även uppdaterad på aktuella räntor och låneerbjudanden.

 

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket
Vårt skolmaterial, Säkra skolvägar – järnväg, finns för grundskolans alla åldrar. Åldersanpassat till år F-3, 4-5 och 6-9. Materialet består av lärarhandledningar som innehåller filmer, samtalsövningar, frågeställningar, lekar, förslag på aktiviteter och uppgifter.

 

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för ungas rätt till inflytande och välfärd. Bland annat samordnar vi Skolval2010 och har ett regeringsuppdrag kring unga, sex och internet. Vi har tagit fram läromedel och vi utbildar skolpersonal.

 

UNICEF

UNICEF

UNICEF arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barns situation i andra länder och om barns rättigheter.

 

UR

UR

UR är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT. UR producerar och sänder kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet.

 

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten

På Åklagarmyndighetens hemsida finns bland annat information om åklagarnas tre huvuduppgifter, hur åklagarmyndigheten är organiserad och information speciellt riktad för brottsoffer, misstänkta, vittnen och anhöriga. Här finns även förklaringar på en mängd juridiska termer och svar på vanliga frågor som gäller brottsutredning, rättegång skadestånd mm.