45

Lektion : Mål i arbetet med länder (Afrika)

Författare: Joachim Thornström
Datum: 28 februari 2006
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Om man vill att elever ska fördjupa sig i olika länder, men vill slippa *faktarabbel* och kopiering av andra texter, är detta en variant. (Ingen tonvikt på att kunna exakta invånarantal och area av landet. Viktigare att kunna göra jämförelser med Sverige.)


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.