Lektion : Prova ett kapitel ur Språkskrinet Drake för åk 5

Sponsor: Majemaförlaget
Datum: 19 juni
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

 

Läs om eleverna i klass 5B och följ med i deras vardag i skolan. I det här kapitlet ska klassens band Regnrockarna delta i skolans show i aulan. Låt dina elever läsa texten och svara på de tillhörande läsförståelsefrågorna. Kapitlet bjuder även på möjlighet att träna på tj- & sj-ljudet och bygg på ordförrådet med ord om musik. Sist men inte minst ett smakprov ur Språkskrinets författarskola, där uppgiften är att skriva en recension.

Om serien Språkskrinet  Språkskrinet är en serie arbetsböcker i svenska för åk 1-6, som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt bra strukturer, strategier och redskap i sitt användande av språket.

SPRÅKSKRINET ÅK 4-6

  • Läsning och läsförståelsefrågor i tre nivåer.
  • Språklära där eleverna får arbeta med språkets olika verktyg.
  • Ordkunskap med ord, begrepp och uttryck kopplat till kapitlets tema.
  • Skrivning där eleverna får arbeta med olika texttyper.

Språkskrinet 4-6. Varje kapitel inleds med två sidor läsning och läsförståelse, därefter följer två sidor språklära, en sida ordkunskap samt en sida skrivplanering. Eleverna producerar sedan, utifrån skrivplaneringen, sina egna texter på dator eller i en skrivbok. Olika kapitelteman inspirerar och fungerar igångsättande, medan det återkommande, strukturerade upplägget ger eleverna tydlighet och trygghet, vilket i sin tur underlättar framför allt deras utveckling av skrivstrategier.

kopieringsunderlagen finns checklistor, facit samt läxor för varje vecka. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av skrivuppgiften i grundboken.

SPRÅKSKRINET ÅK 1-3

Grundboken- alla kapitel har olika teman men följer samma struktur.

  • Ordkunskap där eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse.
  • Språklära där eleverna får arbeta med språkets olika verktyg.
  • Skrivning som hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att skriva texter och berättelser.

Språkskrinet lärarwebb – här finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Köp 20 stycken grundböcker och beställ lärarwebben till rabatterat pris.

Läsförståelse I serien Språkskrinet åk 1-3 finns fristående arbetsböcker i läsning och läsförståelse. De innehåller engagerande texter och illustrationer med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag – allt för att eleven ska få öva och visa sin läsförståelse på många olika sätt.

Beställ ett provkapitel anpassat för din årskurs.  Provlektionen här på lektion.se är riktad till åk 5 men vill du prova på Språkskrinet för åk 1 -6 besök då majema.se så hjälper vi dig till rätt provkapitel.


    

Visa

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.