Lektion : Arbeta med valet 2018 - textfrågor, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och bildanalys

Spanad

Ämnesspanare

Sponsor: MTM – LL-förlaget och 8 Sidor
Datum: 19 april
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SVA, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Reflektion, Skrivövning, Presentationsövning

Beskrivning

lektion.se Arbeta med valet 2018 - textfrågor, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och bildanalys lektionsbild


Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val i Sverige. Nästa gång är den 9 september 2018. Då genomförs val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Då Sverige är en demokrati får medborgarna i landet vara med och påverka vilka som ska styra.

I detta arbetsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med Valet 2018 i undervisningen. Arbetsuppgifterna och frågorna kan användas i den ordning man önskar. Vill man kan man också välja att endast arbeta med en eller ett par av uppgifterna.

 

  • Textfrågor till Valskolan 2018
  • Diskussionsuppgift: Elevernas egna tankar om val
  • Diskussionsuppgift: Politiker – vad krävs för att vi ska få förtroende för dem?
  • Diskussions- och skrivuppgift: Vilka politiska frågor är viktiga?
  • Gruppuppgift och individuell skrivuppgift: De politiska partierna
  • Bildanalys: Sveriges partiledare
  • Skriv- och taluppgift: Mitt parti

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.

Kommentar från spanare

Mycket bra utformad bildanalys som kan göras på bildlektionerna för att få in mer ämnesövergripande samarbete och helhet för eleverna. 
Det är dock viktigt att eleverna inte kopplar loss - klipper ut bilderna ur sitt sammanhand/kontext då bildvalet av politikern hänger ihop med vilken nyhet det är. 


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.