8

Lektion : Skrivuppgift "Öva din handstil"

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Juliane Eilers
Datum: 1 mars
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleven ska träna på att skriva orden så fint som möjligt.

Kommentar från spanare

Enligt kunskapskraven i åk. 3 ska eleverna kunna skriva läsligt för hand. Ett sätt att öva på sin handstil är att skriva av ord på papper med hjälplinjer. I denna skrivuppgift övar eleverna, förutom att skriva fint, även på att stava orden rätt. Uppgiften skulle t.ex. kunna användas som morgonuppgift eller startuppgift när eleverna kommer in efter rasten. Detta för att lektionen ska få en lugn start.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.