20

Lektion : Yrken

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Juliane Eilers
Datum: 1 mars
Ämnen: SV/SO, SO
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En PowerPoint som introducerar och bjuder till diskussion kring olika yrken.

Kommentar från spanare

I det centrala innehållet i SO för åk.1-3 står det att undervisningen ska behandla yrken och verksamheter i elevernas närområde. Denna powerpoint-presentation kan fungera som en introduktion till ett arbete kring detta. I presentationen finns också ett förslag på temaövergripande arbete med svenska då eleverna ska beskriva sitt drömyrke.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.