13

Lektion : Possessiva pronomen my/mine her/hers

Författare: Elisabeth Hultgren
Datum: 13 november 2017
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Träna på förenat och självständigt possessivt pronomen.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.