3

Lektion : Läsförståelse till Bullers Bingo

Författare: Caroline Lundqvist
Datum: 5 oktober 2017
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 3–5
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna läser ett kapitel i taget i boken Buller Bingo av Håkan Jaensson för att sedan svara på frågor till kapitlet. Jag har valt att ta med målen på framsidan för att synliggöra arbetsområdets mål för eleverna. Man kan med fördel låta dem arbeta med läspar för att på så sätt få med högläsningen och kamratbedömning. 

Arbetshäftet avslutas med en bokrecension och en illustrationsuppgift till bokens handling.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.