Lektion : Rafikis lektion om global hälsa: Att må bra!

Sponsor: Rafiki
Datum: 29 september 2017
Ämnen: SV/SO, Samhällskunskap, SO, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande
År: Grundskola år 2–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift, Artikel, Samtal/diskussioner, Korsord, Reflektion

Beskrivning

Temat för tidningen Rafiks nummer är hälsa.
Du möter Rosette och Allan i Uganda som funderar på vad som är hälsosamt och vad som kanske inte är det. Intervjuer och exempel från barn i flera länder kring sjukvård, rörelse och mat och vad barn själva gör som påverkar hälsan. Marleen och Joshua från helt olika länder har samma tanke om att sitta och kolla på TV. I materialet finns recept, korsord och inspiration till lekar. Sist i materialet finns lektionsförslag med koppling till kursplaner.
 
De globala målen kopplade till Agenda 2030 lyfts i Rafikis material. Här är det mål nr 3 ”Hälsa och välbefinnande”. Barnkonventionen - artikel 24 ”Barn har rätt till bästa möjliga hälsa ” – är viktig för att barn ska känna till sina och andra barns rättigheter.
 
Lektionen vill ge elever möjlighet till att få en bild av vad barn i andra länder tänker om hälsa och att jämföra det med sina egna tankar om detta. Ett mål är att eleverna ska se sambandet mellan faktorer som påverkar barns hälsa.

 


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.