Lektion : Bokstavsbyrån – för bokstavsarbetet

Sponsor: Askunge Förlag
Datum: 14 september
Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec., Särskola, Övrigt spec.
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift, bokstavsarbete, arbetsblad

Beskrivning

Bokstavsbyrån är fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.

Eleverna arbetar med bokstäverna i den ordning som ni har bestämt. De tränar på att känna igen bokstavens utseende, ljud och namn samt på att forma den.
Eleverna lyssnar efter bokstavsljudet i olika ord och läser och skriver enkla ord där den aktuella bokstaven förekommer.

I lärarboken finns många förslag på övningar för bokstavsarbetet. Det finns också bildkort, ordkort med versaler och med gemener. Dessa använder du till olika aktiviteter. I provkapitlet har vi samlat en del av dessa aktiviteter.

Bokstavbyråns provkapitel består av underlag för arbete med bokstäverna n, o och s.

Du får tillgång till de sidor i elevboken som tar upp dessa bokstäver och extra kopieringsunderlag för att skriva bokstäverna, både versaler och gemener, ur lärarboken.

På vår hemsida www.askunge.se finns också extra kopieringsunderlag för bokstavsarbetet. Dessa kan du använda till småböcker för varje bokstav.

 

Detta ingår i provlektionen:

Lärarinstruktion
Sidorna N, O och S ur elevboken.
Bild- och ordkort
Alfabetet – versaler
Bokstavsträning - arbetsblad
Tips

 

Arbetsgång:

Ladda ner och skriv ut pdf-filen.
Läs igenom lärarinstruktionen.
Kopiera flera ex av Bild- och ordkort och plasta in och klipp isär.
Kopiera flera ex av Alfabetet och plasta in och klipp isär.


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.