2

Lektion : Conversation cards/Konversationskort

Författare: Vanja Jennessen
Datum: 11 september 2017
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Samtalsövning

Beskrivning

Klipp ut och dela ut bilderna till eleverna. En elev börjar med att beskriva sin bild, t.ex. I have the father with a purple shirt. Sedan tittar eleven på den lilla bilden nere i högra hörnet på sitt eget kort och frågar "Who has the grandmother sitting down?". 

Eleven med rätt kort säger t.ex. "I have the grandmother reading to a boy. She has a green t-shirt on". Who has the girl playing with a cat?". Osv. 

Fokus kan ligga på familjemedlemmarna, färger på kläder, typ av kläder, aktivitet etc. Om man vill kan man skriva stödord på baksidan av korten.

Kan självklart användas till språkutveckande övningar på andra språk också.

 

Alla bilderna tagna från www.classroomclipart.com.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.