31

Lektion : Flaskposten - inspirerande skrivning

Författare: Theres Farcher
Datum: 4 augusti 2017
Ämnen: SV/SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Skrivuppgift

Beskrivning

Flaskposten

 

I den här uppgiften behöver inte eleven tänka ut handlingen själv utan kan följa strukturen genom att få ett uppdrag i taget. Har motiverat ett stort antal elever till att skriva och har till och med gjort att skrivandet kommit igång hos elever som ”fastnat” tidigare. En elev gick från att knappt våga skriva något till att skriva egna långa och många berättelser sen. Honom glömmer jag aldrig!

 

Vad är det som är så stimulerande med denna uppgift? 

 

Är det att få uppdragen? Är det att se att man lyckas med ett bra slutresultat? Är det för att strukturen påminner om filmer eleverna sätt så de har lite utgångspunkt i det? 

 

Jag har använt uppgiften både i svenska och sva såväl i mellanstadiet som i högstadiet. 

 

Hoppas ni också får nytta av strukturen och att den kan fungera lika motiverande för era elever.

 

Jag brukar säga att vi fokuserar på språket sen. Men sva-eleverna har fått återkoppling på en gång efter varje uppdrag. Då har jag gjort så här.

 

Jag vill att eleverna skriver för hand så till detta uppdrag får de en skrivbok i A4-format.

 

Sva-eleverna får bara skriva på vänster sida i boken (på första sidan som är en högersida brukar jag introducera uppgiften på ett lättsamt sätt och även hur jag rättar och att de alltid ska skriva på vänster sida samt hålla sig inom marginalen).

 

Till första vänster-sidan får de uppdrag 1 (inför det har vi pratat om olika miljöer i en berättelse så de vet vad en djungel, rymd, bondgård, stad osv är)

 

Sedan rättar jag med hjälp av överstrykningspennor (brukar köpa ett 6-pack i olika färger på Claes Ohlsson) 

 

Gul = stavning

Rosa = dubbelteckning

Grön = grammatiskt 

Blå = byt ordet till ett mer passande 

Lila = Använder jag knappt men en del elever har svårt med verben och när det är tydligt och uppenbart markerar jag med denna (man kan ju välja ut en annan uppenbar grammatisk svårighet så eleven ser att dessa fel är av samma art).

 

Saknas sammanbindande ord eller andra ord skriver jag till dessa med bläckpenna.

 

Eleven skriver därefter rättningen på högersidan så det blir snyggt och prydligt samtidigt som denne tränar på språket. 

 

OBS! En del elever har svårigheter med flera delar av språket, välj då vilka utmaningar eleven ska få så inte hela sidan blir nedklottrad. Denna elev kan processkriva texten igen i datorn och korrigera de sista felen. Smartast då är väl att i boken markera stavningen, dubbelteckning och mellanord/ord som saknas för att sedan bearbeta grammatiken i datorn.

Jag är alltid generös med att skriva dit ord som saknas och när jag markerar blått skriver jag ett förslag. 

 

Är meningsbyggnaden fel (brukar oftast endast vara omkastad) markerar jag med en pil. Alternativt använder jag lila för att markera att verbet ska flyttas till rätt position. 

 

När rättningen är gjord får eleven uppdrag nummer två. Inför den har jag gått igenom karaktärsbeskrivningar och de får även ut en lapp med adjektiv som de kan använda sig av. Är det relativt nyanlända gör vi adjektivövningar innan detta uppdrag också för att få in så många beskrivningar som möjligt från och med nu i texten.

 

Elever som läser svenska brukar få skriva in sin text i datorn när de rättar. Oftast behöver svenskaeleverna endast ord, samt markeringarna gul, grön och rosa. Deras utmaning brukar vara att utveckla berättelsen med beskrivningar osv. De kan skriva uppdraget direkt i datorn men vi ska inte underskatta handskriften som verktyg… 

 

Eftersom uppdragen ges ut efter att läraren läst senaste uppdraget så har läraren stor möjlighet att justera nästkommande uppgift lite så den passar in i elevens pågående idé ;-)

 

Alla är vilse när de startar med uppdrag ett men uppmuntrar man dom fattar de snabbt när nästa uppdrag kommer och börjar tycka det är rätt kul! Men mycket inspiration och positiv energi behöver pumpas in i deras första uppdrag för att få igång dom =)

 

 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.