8

Lektion : Simulera klimatförändringar och erosion på en skärbräda

Författare: Jöran Petersson
Datum: 26 juli 2017
Ämnen: SV/SO, Geografi
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Detta experiment är mycket enkelt att genomföra. Du häller 1 dl vatten på en lutande skärbräda med respektive utan disktrasa och observerar hur vattnet rinner över brädan. Utan disktrasa rinner det av i samma takt som du fyller på och med disktrasa kommer det mindre vatten, men under en längre tid. Fallet utan disktrasa motsvarar hur regnet rinner bort från ytor som inte kan absorbera regnvattnet tillfälligt, såsom hustak och asfalt i staden, kalhygge i skogen och kalfjäll utan glaciär. Fallet med disktrasa motsvarar hur regnet rinner bort från ytor som kan absorbera regnvattnet tillfälligt, såsom gröna ytor i staden, vuxen skog och kalfjäll med glaciär.

Detta experiment kan användas för att illustrera hur olika miljöer påverkar hur vattenflödet ser ut i både storskaliga vattensystem såsom Asiens monsun och småskaliga vattensystem såsom dagvattenflöde i en stad. Experimentet visar hur avskogning, glaciärers storlek och stadsmiljöer påverkar intensiteten i vattenflödet och därmed erosion. Så även om experimentet som sådan går att genomföra i tidiga skolår, så kan tolkningen av resultatet användas långt upp i gymnasiet.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.