Lektion : Vem är på bild i tidningen - räkna efter och diskutera

Spanad

Ämnesspanare

Sponsor: MTM – LL-förlaget och 8 Sidor
Datum: 20 juli 2017
Ämnen: SV/SO, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

lektion.se Vem är på bild i tidningen - räkna efter och diskutera lektionsbild

Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om  hur samhället ser ut, vilka som skildras i tidningen och hur de skildras. Diskussionen kan sedan föra vidare mot teman som kön och makt.

Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom att granska bilderna i tidningen utifrån frågorna, vilka är med på bilden, hur ser de ut.

Eleverna kan genomföra övningen enskilt eller i grupp. Ett arbetsblad ingår i lektionen.

Kommentar från spanare

I bildämnets kursplan centrala innehållet ska vi för åk 4-6 arbeta med Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

För åk 7-9 centrala innehållet: "Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Bildämnet skulle alltså stå utskrivet i denna klassiska övning. 

Fler fördjupande frågor om vem som inte visas på bild - befinner sig i medieskugga, vad representation har för påverkan på människor kunde finnas med för att födjupa förståelsen, kanske som lärarhandledning.


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.