3

Lektion : Saltvatten har högre densitet än isars smältvatten – vad får det för biologiska konsekvenser?

Författare: Jöran Petersson
Datum: 10 juli 2017
Senast uppdaterad: 29 juni 2017
Ämnen: SV/SO, Geografi, Samhällskunskap
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Detta experiment är mycket enkelt att genomföra. Du låter bara färgade iskuber smälta i olika glas med saltvatten, sockervatten och enbart vatten. Resultatet är att smältvattnet kommer att lägga sig ovanpå saltvattnet med under enbart vatten. Även om experimentet som sådan går att genomföra i tidiga skolår, så kan tolkningen av resultatet användas långt upp i gymnasiet. Exempelvis klimateffekter av att Arktis isar smälter fortare, vilket skapar mer sött, näringsfattigt ytvatten med mindre mat för fisken.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.