65

Lektion : Faster Fridas ritutmaning

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Mårten Persson
Datum: 9 juni 2017
Ämnen: PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Rita och gissa i Faster Fridas roliga ritutmaning!

  • Tid: ca 10 minuter
  • Spela parvis
  • Det finns 6 olika blad med vardera 24 bildord
  • Dela ut bladen så att de som ska samarbeta får olika blad.
  • Den i paret som har lägsta numret på sitt blad får börja rita i fem minuter.
  • När den andra personen i paret gissar rätt får den första personen börja rita nästa bild.
  • Efter fem minuter är det den andra personens tur att rita
  • Vill man kan man tävla mot andra par eller mot hela klassen

Kommentar från spanare

Det här är bildämnets motsvarighet till "konditionsträning" på idrotten!

En variant på pictionary eller rita gissa spring.


Kan fungera som uppvärmningsövning i början av terminen eller återkommande under terminen för att jämföra "konditionen".

Övar förmågan att visualisera och kommunicera med bilder genom att ta fasta på berättande detaljer. För att hjälpa elever som tycker det är svårt behöver man kanske gå igenom - vad som är typiskt för en t.ex. igelkott, för att mottagaren ska förstå att det är en igelkott måste man fånga det igelkottiga! 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.