25

Lektion : Para ihop pronomen. Passar till lektionen om pronomen.

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Lina Bårdskär Barba
Datum: 22 maj 2017
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Klipp ut och laminera och låt eleven pussla en stund. Denna uppgift följer arbetshäftet Pronomen (som också finns inläst på Youtube :)

Kommentar från spanare

Det här materialet låter eleverna träna på pronomen på ett varierat sätt: läsa, lyssna, säga efter, skriva (skriva av, diktamen, skriva ner ur minnet). Bra att flippat klassrum ingår (filmen på youtube) eftersom eleverna på så sätt har tillgång till en multimodal genomgång av momentet/uppgiften var de vill, när de vill och hur många gånger de vill. Att det finns inplastade par-fraser i form av kort att plocka med och para ihop är en bra form av stöttning för nybörjare. Eleven kan träna läsning/avkodning och läsförståelse samt grammatikförståelse samtidigt. Uppgiften med par-kort kan också utvecklas till en språkutvecklande, muntlig och interaktiv uppgift mellan två elever.

lektionen om pronomen innehåller fler delar som finns upplagda var för sig här på lektion.se och innehåller både exempel och lucktexter.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.