Lektion : På lika villkor- jämställdhet genom livet

Sponsor: Arena Skolinformation
Datum: 30 mars
Ämnen: HUM/SAM, Historia, Samhällskunskap, Övrigt, Arbetsliv, Livskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Samtal/diskussion, grupparbeten, temaarbeten

Beskrivning

Detta är ett helt nytt material från Arena Skolinformation som tar ett helhetsgrepp kring jämställdhet med fokus på arbetslivet.

Materialet riktar sig till den svenska gymnasieskolan och är användbart både i samhällskunskap och historia såväl som vid temaarbeten och för studie och yrkesvägledning.

På lika villkor- jämställdhet genom livet ger en historisk tillbakablick.  Från rösträttskampen i Sverige, kvinnors intåg på arbetsmarknaden till införandet av politiska reformer som påverkat utvecklingen fram till i dag.

Genom aktuell fakta och statistik får eleverna ökad medvetenhet om läget i dagens samhälle och konsekvenserna som ojämställda villkor leder till, i de politiska rummen, arbetslivet och innanför hemmets väggar.

Materialet utgår från det jämställdhetspolitiska målet och dess sex delmål som sätter ramarna för samhället Sverige. Vi tittar vidare på hur politiker, arbetsmarknadens parter och civilsamhälle vill forma framtiden utifrån målen, vilka hinder som finns och vad målen innebär rent konkret i vår vardag. 

Genom en bredd av diskussions – och värderingsövningarna skapas många tillfällen att synliggöra och diskutera aktuella strukturer och ojämställdhet och också blicka framåt, hur vill vi ha det?

Arena Skolinformation hoppas att innehållet ska väcka diskussioner och inspirera eleverna till att få en större förståelse för det samhälle de är en del av och det arbetsliv som väntar, utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

I tillhörande lärarhandledning hittar du som lärare lektionsförslag och övningar, där finner du också tydliga kopplingar till GY11.

 

Fler material från Arena skolinformation
Entreprenörskap - En praktisk handbok 

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. 

Arbetsmiljö. Så funkar det.

Beslutsfattarna. Ett spel om arbetsvillkor.

Anställa eller anställas. Ett spel om jobbsökande. 

Loppet. Ett spel om diskriminering. 

 

 


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.