Lektion : Propaganda och bilders makt

Sponsor: Statens medieråd
Datum: 1 januari
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Historia, Samhällskunskap, Prog Spec, Samhällsvetenskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift, Diskussionsfrågor, Grupparbeten, Interaktiva

Beskrivning

Bilder är effektiva bärare av budskap. I många fall kan de spela direkt på våra känslor, vilket kan göra oss mindre kritiska till det budskap som förmedlas. Bilders budskap kan bli farliga när extremister använder dem för att värva sympatisörer. För att få god motståndskraft mot antidemokratisk propaganda behöver vi bli duktiga på att förstå hur propagandabilder och propagandafilmer är uppbyggda. Genom att börja reflektera aktivt över detta, och sätta ord på det vi ser, blir vi skickligare på att upptäcka hur det bakom en bild eller film kan dölja sig ett ideologiskt budskap som vi kanske inte uppfattade från början.

Metodmaterialet Propaganda och bilders makt är till för dig som jobbar i skolan och är intresserad av att tillsammans med dina elever fördjupa er i propaganda och hur vi kan bli bättre på att analysera och granska budskap med fokus på bild och film. Materialet knyter an till skolans läroplan och riktar sig primärt till dig som jobbar på högstadiet och gymnasiet, med delar kan även användas på mellanstadiet.

Det består av en övergripande lärarhandledning, Propaganda och bilders makt, som ger dig en bild av det tänkta upplägget, samt de två modulerna Bild är ett språk och Konsten att övertyga. De båda modulerna består dels av en bildpresentation som du kan använda direkt i klassrummet, dels av ett lärarmanus. Varje modul avslutas med en praktisk uppgift. Konsten att övertyga följs av en större praktisk uppgift i vilken eleverna får skapa sin egen propagandafilm. Genom görandet omsätts det som hittills var teori till praktisk erfarenhet och på detta sätt fördjupas kunskapen. Modulerna fungerar som bäst i sin helhet. Har du ont om tid kan du välja att använda Bild är ett språk eller Konsten att övertyga som fristående delar. Den praktiska uppgiften bygger dock på Konsten att övertyga.

Klickar du på Visa uppe till höger kommer du till Statens medieråds hemsida där du kan ladda ner metodmaterialet Propaganda och bilders makt och få mer kunskap genom poddar och fördjupande texter.

 

lektion.se Propaganda och bilders makt lektionsbild


    

Visa

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.