Lektion : Skogens blod - högläsning, grupparbete, funderingsfrågor

Sponsor: MTM – LL-förlaget och 8 Sidor
Datum: 23 november 2016
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Grupparbete,reflexion,högläsning

Beskrivning

lektion.se Skogens blod - högläsning, grupparbete, funderingsfrågor lektionsbild

Fem nya, blodisande berättelser av skräckmästarinnan Lena Ollmark! Vardagliga saker som  burfåglar, Youtubeklipp, vargaktivister och författare kan ruva på gruvliga hemligheter.

Syftet med arbetet runt novellerna är att eleverna aktivt arbetar med texten och tränar  upp fungerande strategier runt sin läsförståelse.

Du som pedagog spelar stor roll i arbetet då du fångar upp elevernas tankar under  läsningens gång.

En tabell om skräck och underlag för grupparbete ingår.

Det här lektionsupplägget är gjort av Emma Frey-Skött. Emma arbetade under många år  som grundskollärare. Nu för tiden skriver hon läromedel och lättlästa barn- och  ungdomsböcker.

Flera lektionstips finns på MTM:s skolwebb.

MTM:s skolwebb är en resurs för dig som jobbar med elever som inte läser så bra eller  som inte vill läsa alls!  

Vi ger tips och reportage och ideer för dig som arbetar med tillgängliga medier i skolan,  lättläst och talböcker.

På MTM:s skolwebb får du lektionstips och boktips, metoder och erbjudanden. Där finns  nyhetsfrågor och annat material du som lärare direkt kan sätta i händerna på eleverna.

Här kommer du till MTM:s skolwebb: www.mtm.se/skola

LL-förlaget är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. MTM ansvarar också  för att tidningen 8 Sidor ges ut. I sitt digitala bibliotek Legimus, erbjuder MTM mer än 110  000 talböcker.

 


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.