27

Lektion : Nyckelmeningar för formativ återkoppling i språk

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Annika Sjödahl
Datum: 27 september 2016
Ämnen: SV/SO, Svenska, Språk, Engelska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Listor, blanketter

Beskrivning

I det bifogade dokumentet finns förslag på meningar man kan använda för att återkoppla ett lärande framåt. De fokuserar på de språkliga förmågorna och jag har använt dem både skriftligt och muntligt för att återkoppla kartläggningar i språk så att eleven kan äga sitt eget lärande och foksuerar på feed forward så att en progression sker.

Kommentar från spanare

Formativ återkoppling är A och O för att elevens lärande ska utvecklas. Här ger Annika oss en tydlig struktur för att hjälpa detta arbete framåt. 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.