10

Lektion : Delphine de Vigan: "No och jag"

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Carina Wieslander
Datum: 18 september 2016
Senast uppdaterad: 20 september 2016
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: tolka och sammanföra

Beskrivning

Under och efter läsning av Delphine de Vigans "No coh jag" arbetar elverna med texten. Här tränar eleverna läsförståelse med extra fokus på att analysera, tolka och sammanföra. Arbetet är strukturerat så att man först tränar på en förmåga ensam eller i grupp. Därefter ges möjlighet till respons från lärare och kamrater. Avslutningsvis följer individuella inlämningsuppgifter för bedöming. 

Kommentar från spanare

No och jag passar bäst att läsa i åk 9 och de här fantastiska uppgifterna passar väldigt bra att köra inför nationella provet i svenska eftersom den tränar så många olika förmågor inom läsförståelse.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.