11

Lektion : Befolkningsfördelning, Urbanisering

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Jan-Eli Kajou
Datum: 30 augusti 2016
Ämnen: SV/SO, Geografi, SO
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

En PowerPoint presentation som jag gjorde under min VFU.
Första sliden visar först världskartan i orange nyans. Den oranga färgen visar befolkningen i världen. Den gröna läggs sedan på den oranga. Den gröna visar då vart i världen det finns bördig jord. Då ser man tydlig mönster att människor bor oftast där det finns bördig jord. 

Frågan som ställs över hur Stockholm ligger till idag om vi ser det ur ett ekonomiskt perspektiv kan diskuteras med eleverna. Detta för att belysa att städer idag ligger till grund för vad som var ekonomiskt när det bildades. 
Idag skulle iaf jag säga att Malmö är bättre placerad rent ekonomiskt än vad Stockholm är. 

Megastäder - prata om de megastäderna som finns synliga och sen fråga eleverna om de känner några sådana i Europa. 

Kommentar från spanare

Väl genomtänkt power point på temat migration. 

PP hänger samman med ett av läroplanens syften:

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Följande delar av det centrala innehållet behandlas: 

  •  Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. 
  • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet. 
  • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 
  •  Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. 

Följande kunskapskrav eller delkunskapskrav kan kopplas samman:

  • Eleven har * kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. 
  • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i * fungerande sätt.
  • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för * underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. 

 

 

 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.