29

Lektion : Speaking - the UK vs Sweden

Spanad

Ämnesspanare

Författare: Mia Smith
Datum: 13 maj 2016
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

En muntlig uppgift strukturerad enligt gamla nationella prov i engelska för år 9. Ämnet är valt så att eleven även kan visa sina kunskaper gällande kulturella likheter och skillnader, även kallat realia. 

Uppgiften utgår från bilder på saker som är typiska för the UK. I min bildsamling finns dubbeldäckare, fish and chips, Stonehenge, English breakfast, Beefeaters och mycket mer. Varje lärare vår skapa sin egen bildbank med saker som är relevanta och inspirerande till samtal. 

 

Kommentar från spanare

Här hittar du en välstrukturerad uppgift för att träna att tala på engelska. 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.