Lektion : Papperskretsen

Spanad

Ämnesspanare

Sponsor: Papperskretsen
Datum: 13 juli 2017
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, SV/SO, Historia, Samhällskunskap, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Film, texter och diskussionsfrågor, i grupp eller helklass.

Beskrivning

Återvinning är viktigt ur ett miljö- och resursperspektiv. Den låter oss tillverka nya produkter med begränsad miljöpåverkan. För stora delar av svensk pappersindustri är tillgången på återvunnen fiber en viktig förutsättning för resurseffektiv produktion.

Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in ca 95 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad – och för att vi även i fortsättningen ska vara återvinnare i världsklass vill vi väcka våra yngsta medmänniskors intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor.

 

För att göra barnen medvetna om hur pappersprodukter produceras, används, återvinns och blir till nya produkt tror vi att det är viktigt att prata om en produkts hela livscykel i undervisningen. Nedan kan du som är lärare ladda ner ett helt kit bestående av olika enheter och kreativa övningar som är tänkta att vara till hjälp i din undervisning.

Skolmaterialet består av följande delar och alla enheter finns på lektion.se och på Papperskretsens hemsida

  • En film som berättar om papprets historia, förklarar skogens roll som förnybar resurs och beskriver kretsloppet från råvara till återvunnen pappersprodukt.
  • Ett kompletterande häfte, som med fördel läses i samband med filmen. Häftet bryter ner de olika filmsekvenserna i bild och text, så att alla elever får möjlighet att repetera innehållet. Häftet innehåller även begreppsförklaringar, som kan fördjupas i kommande undervisningstimmar som handlar om t.ex. fotosyntesen.
  • Två experiment med papper som enkelt kan genomföras i klassrummet och utan att skaffa mycket tillbehör. I experimenten ska barnen bl.a. få känna på papper som material. Avsluta gärna experimenten med en gemensam diskussion kring resultatet.
  • En pappersloppa som ger barnen tillfälle att pyssla, klippa och vika. I loppan finns quizfrågor om pappersåtervinning, perfekt för att lära sig svaren tillsammans med klasskamraterna, vännerna eller familjemedlemmarna.
  • Ett quiz som är en utförligare version av loppan. De flesta frågorna kommer eleverna kunna besvara efter att ha sett filmen/ läst häftet. Lösningarna på frågorna hittar du längre ner i denna lärarhandling.
  • Två affischer som visar kretsloppet och tillverkningen av papper. De gör sig bra i klassrummet, förslagsvis vid återvinningsbehållarna, ifall sådana finns. 

Titta gärna på filmen om papprets kretslopp här:

Kommentar från spanare

Omfattande lektionsmaterial som tar upp återvinning genom olika medier som film, text, experiment, pyssel, frågesport och bild på ett lustfyllt sätt. Bra med lärarhandledning och hemsida där man kan läsa mer.

Hülya


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.