Lektion : Finn upp - Sveriges största uppfinnartävling för unga

Sponsor: Finn upp
Datum: 15 februari
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, SV/SO, SO, Övrigt, Tips
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Problemlösning, kreativitet och uppfinnande i skolan

Finn upp är en framgångsrik metod som kan användas i de flesta ämnen när man vill jobba med entreprenöriellt lärande. Eleverna ger sig ut på ett äventyr som slutar i en egen uppfinning.  Äventyret kallar vi Uppfinnarresan, en pedagogisk metod i tre stationer. Finn upp riktar sig till årskurs 7-9 och kunskaperna eleverna får med Finn upp följer läro-, kurs- och ämnesplanerna i Lgr 11 vilket gör den enkel att tillämpa i undervisningen.

Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet i skolan med målet att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer. 

En bonus är att även bidra till en ny generation, innovatörer och entreprenörer i Sverige. 

Finn upp arrangerar dessutom sedan 1979 Sveriges största uppfinnartävling där elever i årskurs 6-9 kan tävla med sina uppfinningar. Aktuellt datum för tävlingen finns på www.finnupp.se.

Verksamheten finansieras till största del av Skolverket samt Finn upps ägare Ingenjörsamfundet.

 

lektion.se Finn upp - Sveriges största uppfinnartävling för unga lektionsbild


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.