Lektion : Finn upp - Sveriges största uppfinnartävling för unga

Sponsor: Finn upp
Datum: 2 januari
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik, SV/SO, SO, Övrigt, Tips
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Tävling

Beskrivning

Ladda ner lärarhandledning som följer LGR 11 och delta i Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet!

Finn upp är både en rolig tävling och en framgångsrik pedagogisk metod som kan användas i många ämnen när man vill jobba med entreprenöriellt lärande. Finn upps metod riktar sig till årskurs 6-9 och ansluter till LGR 11 vilket gör den enkel att tillämpa i undervisningen.

Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet i skolan med målet att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.

En bonus är att även bidra till en ny generation, innovatörer och entreprenörer i Sverige. Tävlingen arrangeras årligen och finansieras till största del av Skolverket samt Finn upps ägare ISF Sverige AB.

Sista inlämningsdag är den 1 februari 2017.

Såhär deltar du:

1. Ladda ner Finn upps lärarhandledning med lektionsövningar och betygskriterier (följer Lgr 11). 

2. Låt eleverna göra ”Uppfinnarresan”, uppfinningens utveckling från idé till verklighet som finns beskriven i lärarhandledningen. 

3. Skicka in bidrag här.

  

lektion.se Finn upp - Sveriges största uppfinnartävling för unga lektionsbild


    

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.