42

Lektion : Minecraft för matematik och NO

Författare: Lisa Kirwan
Datum: 11 januari 2013
Ämnen: Ma/No/Teknik, Fysik, Kemi, Matematik
År: Grundskola år 4–9
Lektionstyp: Spel som redskap

Beskrivning

I denna korta uppsats presenterar jag planering och diskussion kring en lektion i matematik för årskurs 4 och en lektion i NO för årskurs 6, där Minecraft används som redskap. Läraren och eleverna behöver vara lite bekanta med spelets funktioner innan dessa lektioner kan genomföras. Jag har tagit hänsyn till dagens skola och de begränsade tekniska resurser som finns till hands - för att genomföra lektionen behövs cirka 5-8 datorer. Uppsatsen refererar även till relevant forskning.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.