11

Lektion : Utredande tal

Författare: Helene Gustavsson
Datum: 9 april 2010
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Eleven förbereder ett utredande tal.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.