6

Lektion : Bilder på verb för analfabete

Författare: Karin Elfwing
Datum: 20 februari 2009
Ämnen: SV/SPRÅK, SVA, Svenska, Övrigt, Specialpedagogik
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Bilder på personer eller djur som utför olika verb, utan text.

Jag använde dessa verb när jag arbetade med anafalbeter. Arbetsgången var föladne: först visade jag vad går betyder genom att jag gick och samtidigt sa jag går.  Därefter introducerade jag bilden på en person som går och talade om att han går.  

 Därefter gick vi över till hur skriver man går, jag har lagt in en övning med samma bilder och några till där man ska träna på att skriva orden: träna verb


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.